DERMATOVENEROLOGICKÁ AMBULANCE HLUČÍN s.r.o.

Lymfodrenáže

Poskytujeme komplexní péči o pacienty s otoky končetin, které jsou lymfatického nebo žilního původu, řešíme poúrazové a pooperační otoky. Zvláštní péči věnujeme klientkám po karcinomu prsu a gynekologických nádorech.

Lymfodrenáže indikuje buďto angiolog, onkolog, dermatolog či rehabilitační lékař.

Ke vstupnímu vyšetření je nutné předložit žádanku doporučujícího lékaře, odborné zprávy z cévní poradny, popř. interní poradny, onkologické ambulance, atd. Lékař - lymfolog nejprve zhodnotí celkový zdravotní stav pacienta, posoudí závažnost a rozsah otoků, a na základě toho rozhodne o množství procedur a způsobu provedení.

Samotné lymfodrenáže provádí vyškolená lymfoterapeutka, absolventka specializačního kurzu. Celý cyklus lymfodrenáží je zakončen výstupní kontrolou u lékaře.

    Kontraindikace lymfodrenáží:
  • Otoky způsobené onemocněním srdce a ledvin
  • Akutní bakteriální a virové onemocnění
  • Akutní erysipel a jiné kožní záněty
  • Aktivní nádorové onemocnění
  • Těhotenství
  • Akutní hluboká žilní trombóza
  • Těžký glakom
  • Dekompenzované endokrinologické onemocnění (poruchy štítné žlázy)

Lymfodrenáže lze absolvovat rovněž z kosmetické indikace ke zlepšení celulitidy, zmírnění únavy nohou, k posílení imunitního systému či regeneraci sportovců.

Lymfodrenáže z kosmetické indikace nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, některé pojišťovny však na ně poskytují finanční příspěvek.